Atenție!!! Prețurile sunt indicate pentru vînzarea cu amănuntul. Pentru prețuri angro vă rugăm sa solicitați oferta.

Condițiile comerciale ale magazinului electronic

 

I. Introducere

Pentru a putea beneficia din plin de avantajele averprint.md, e necesar clientul să se conformeze condiţiilor generale de utilizare de mai jos precum şi legilor aplicabile. Atunci când parcurge şi utilizează acest site, clientul acceptă implicit şi necondiţionat termenii respectivi. Noi ne rezervăm dreptul de a actualiza prezentul set de reguli în orice moment, fără nici o notificare prealabilă. Modificările operate sunt aplicabile din momentul publicării acestora pe site.

 

II. Politica de confidențialitate

Confidenţialitatea datelor clienţilor este foarte importantă pentru S.R.L „Averprint”, care îşi respectă şi protejează clienţii.

Compania poate transmite Datele Personale ale Utilizatorului:

 • persoanelor împuternicite numite să prelucreze datele cu caracter personal din numele său;
 • cum este solicitat de lege şi/sau pentru a se conforma unei proceduri administrative, judiciare, încheieri judecătoreşti sau proces legal.

Compania este preocupată de securitatea datelor care sunt colectate şi a implementat măsuri tehnice şi organizatorice potrivite pentru a preveni accesul neautorizat la această informaţie. Aceste măsuri includ politici, proceduri şi elemente tehnice în legătură cu controlul accesului la date. Aceste măsuri sunt în mod rezonabil destinate pentru a ajuta la protejarea Datelor Personale ale Utilizatorului de pierdere, acces neautorizat, dezvăluire, alterare sau distrugere. Compania poate folosi criptarea, protocoale web, paravane de protecţie, lacăte fizice şi chei, restricţii interne, parole de protecţie şi alte măsuri de securitate pentru a ajuta la prevenirea accesului neautorizat la Datele Personale ale Utilizatorului. Suplimentar, Compania foloseşte protocoalele standard de securitate şi mecanismele de schimb pentru transmiterea informaţiei sensibile.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, subiecţii datelor cu caracter personal au următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiţie.

Pentru exercitarea drepturilor sus-numite. Utilizatorul poate înainta o petiţie în formă scrisă, datată şi semnată, la adresa: averprint01@gmail.com.

În funcţie de solicitarea subiectului datelor cu caracter personal, compania este nevoită în mod gratuit de a furniza următoarele informaţii, exceptând cazul în care acesta deţine deja informaţiile respective:

 1. a) să confirme Utilizatorului dacă prelucrează Datele Personale şi să furnizeze informaţii cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate şi destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal.
 2. b) să comunice datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricare informaţie disponibilă privind originea acestor date;
 3. c) să informeze Utilizatorul privind principiile de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu caracter personal;
 4. d) să informeze cu privire la consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru Utilizator;
 5. e) să informeze privind modul de exercitare a dreptului de intervenţie asupra datelor cu caracter personal;
 6. f) să rectifice, actualizeze, blocheze sau să şteargă Datele Personale ale Utilizatorului a căror prelucrare contravine normelor legale aplicabile, în special datorită caracterului incomplet sau inexat al datelor;
 7. g) să notifice terţii cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operaţiunile effectuate conform literei f), exceptând cazurile când această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.. 

 

III. Date de identificare 

Denumirea întreprinderii – S.R.L „Averprint” 

IDNO – 1018600012926

Data înregistrării – 20.03.2018

Adresa juridică a  entității – MD-2091, str. Ştiinţei, 15, or. Sîngera, mun. Chişinău, Republica Moldova

Adresa desfăşurării afacerii – MD-2002, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grădina Botanică nr. 9

Nr. tel. – 069789951; 022637879

Adresa de E-mail – averprint01@gmail.com

 

IV. Drepturi de autor şi conexe

Conţinutul paginii web este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea nr. 139 din 02.07.2010, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special. Prin conţinut se subînțeleg materialele publicate pe site sau părţi componente ale acestuia, inclusiv: texte, imagini, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, aplicaţii software şi alte date. Titular al dreptului de proprietate asupra site-ului este entitatea SRL „Averprint” cu excepţia cazurilor când materialele prezentate aparţin unor persoane terţe.

 

V. Accesul a pagina web

Noi garantăm clienților acces limitat, în interes personal, pe website-ul averprint.md. Persoanele nu au dreptul de a reproduce parţial sau integral website-ul, de a-l copia, vinde sau exploata în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor entității SRL „Averprint” fără acordul nostru prealabil.

 

VI. Descrierea serviciilor

Produsele sunt puse la dispoziţia clientului întocmai după cum sunt prezentate de către producător şi sunt oferite în limita stocului disponibil. Magazinul online averprint.md nu poate garanta prezența în stoc, în orice moment, a tuturor produselor oferite. În momentul validării comenzii clientului i se comunică cu exactitate dacă un produs sau altul este sau nu disponibil. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu iar caracteristicile produselor sunt identice cu cele puse la dispoziţia noastră de către producători şi corespund realităţii în momentul introducerii lor în baza de date. Magazinul averprint.md nu poartă răspundere pentru eventualele omisiuni sau modificări survenite. Ne rezervăm dreptul de a elimina, modifica sau adăuga parametri noi fără notificări prealabile. De asemenea, din motive legate de spaţiu şi coerenţă a structurii paginii, descrierile produselor pot fi incomplete, însă averprint.md va face tot posibilul pentru a pune la dispoziţia clienților cele mai relevante informaţii.

 

VII. Preţuri

Preţurile produselor sunt exprimate în lei moldoveneşti, însă nu includ cheltuielile pentru livrare. Preţul de achiziţie indicat pe factură va fi identic cu cel prezent pe site în momentul achiziţiei şi confirmat de către noi în momentul validării comenzii.

Taxe pentru livrare

Livrarea în raza orașului Chișinău:

 • Livrarea în raza orașului Chișinău costă de la 70-100 MDL. Comenzile care depășesc 1500 MDL sunt livrate gratis. 
 • Comenzile efectuate în prima parte a zile sunt livrate a doua zi. Comenzile efectuate în a doua parte a zilei se livreaza peste o zi.

Livrarea pe teritoriul Republicii Moldova

 • Livrarea pe teritoriul Republica Moldova se efectuează timp de 2-3 zile lucrătoare. Costul livrării depinde de volum, greutate și distanță

Ridicarea de la oficiul Averprint

 • Ridicarea de către client este posibilă imediat cum produsele sunt gata și este anunțat despre asta.

 

VIII. Livrarea

Livrarea se consideră efectuată cu succes în momentul când clientul primește marfa de la agentul firmei de curierat și semnează pentru aceasta. Agentul nu este autorizat de către noi să permită deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării şi achitării mărfii. Nu suntem responsabili de conţinutul coletelor expediate dacă nu a fost aplicată semnătura de livrare. De asemenea produsele pot fi ridicate în oficiul Averprint, pe adresa: mun. Chişinău, str. Grădina Botanică nr. 9 de Luni pînă Vineri de la orele 09:00 pînă la 18:00.

Livrarea produselor afișate pe platforma averprint.md se efectuează pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul partenerilor noștri, companii de curierat.

Termenul de livrare al produselor este cuprins între 24 și 72 ore lucrătoare, în funcție de destinația finală.

În cazul în care cumpărătorul nu este găsit la adresa menționată pentru livrare, acesta va fi contactat telefonic de către compania de curierat.

Recepționarea, verificarea și acceptarea produselor comandate reprezintă confirmarea din partea cumpărătorului că produsele au ajuns la destinație în stare bună.

Magazinul averprint.md își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrarea produselor comandate de către cumpărător dacă respectiva comandă nu poate fi onorată din motive independente precum: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră,  conform uzanțelor legii din Republica  Moldova.

Valoarea maximă a daunelor ce pot fi acoperite plătite de averprint.md față de orice cumpărător, în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de către averprint.md de la cumpărător.

 

IX. Plata

Achitarea produselor se poate efectua direct prin card utilizând PostTerminal Visa sau MasterCard sau numerar in oficiul Averprint.

 

X. Modul de achitare pentru servicii

Înaintea purcederii la perfectarea Operațiunii de plată, toți parametrii și condițiile de bază ale Vânzării direcționate spre achitare să fie pusă la dispoziția Cumpărătorului:

 • identificatorul unic al Comenzii;
 • prețul și serviciul prestat din cadrul tranzacției;
 • alte plăti dacă se aplică în cadrul acestei Tranzacții;
 • valoarea totală a comenzii, egală cu suma Operațiunii de plată care va fi inițiată de Comerciant pentru achitarea Vânzării date;
 • referință și link activ la Condițiile comerciale;
 • alte condiții speciale eventual aplicabile Tranzacției date.

Anterior inițierii Tranzacției de plată Cumpărătorul trebuie să prezinte acordul său în privința Condițiilor comerciale prin bifarea punctului „Am luat la cunoștință și sunt de acord cu Condițiile comerciale”. 

Plata se poate efectua prin intermediul cardului Visa și Master Card. Serviciul contractat trebuie achitat integral, in caz contrar nu va fi prestat. Introduceți datele cardului: Numele, prenumele; numărul cardului, data expirării cardului, cod CVV2/CVC2. 

Confirmați tranzacția utilizând tehnologia 3D-Secure (dacă banca-emitentă suportă tehnologia dată).    

Atunci când faceți click pe ‘AUTORIZARE DE PLATA’, confirmați ca acest Card va aparține sau ca ați fost autorizat de către titularul cardului de a-l utiliza. În cazul în care titularul cardului refuză sa autorizeze aceasta tranzacție, nu purtăm răspundere. 

Site-ul averprint.md este securizat, nu păstrează datele dvs. personale, date ale contului sau ale cardului folosit în efectuarea unei tranzacții online.

 

XI. Securitatea datelor cu caracter personal

SRL „Averprint” colectează, prelucrează și utilizează datele cu caracter personal ale clienților. Aceste date vor fi colectate pe baza consimțământului clientul și se vor baza pe cerințele legale de furnizare a serviciilor solicitate. SRL „Averprint”, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislației  și în conformitate cu Politica de confidențialitate. Aceste date aferente Operațiunii de plată va include însă nu se va limita la:

 •     Adresa IP a clientului;
 •     Numele clientului;
 •     Prenumele clientului;
 •     Telefonul clientului;
 •     Tipul Cardului;
 •     Numele clientului indicat pe card;
 •     Numele, Prenumele elevului
 •     Numarul contractului
 •     Adresa email client;

 

XII. Serviciul Suport

SRL „Averprint” oferă clienţilor suport la numărul de telefon 078585552. Zilele de lucru a Serviciului suport Luni-Vineri orele 09:00 pînă la 18:00.

Serviciul suport oferă consultarea clienţilor cu privire la serviciile oferite de SRL „Averprint”, modalităţile de plată şi revocare a operaţiunilor de plată.

XIII.  Politica de returnare

Pentru a satisface toți cumpărătorii averprint.md, chiar și în cazul cumpărătorilor ce vor dori să restituie produsele cumpărate de la noi, venim în ajutorul clienţilor cu o politică ce ar facilita procesul de returnare a produselor achiziționate, în cazul cumpărătorilor ce ar dori să facă asta dintr-un motiv sau altul. 

Aducem la cunoştinţa clienţilor toate condițiile în care poate fi returnat un produs achiziționat în magazinul nostru:

 1. Pentru a returna un produs, fără invocarea unui motiv și fără penalități, spre a fi schimbat sau pentru a  fi restituită valoarea lui (în acest caz, cheltuielile de transport sunt suportate de cumpărător), trebuie să fie semnalată această solicitare în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii produsului.

Pentru RETURNAREA produsului:

 • Vă rugăm să completați formularul de retur. Acest lucru este necesar pentru a putea procesa în termen cît mai scurt returul și a vă schimba produsul cu altul solicitat  înlocuitor sau pentru a vă returna banii.
 • Ambalați produsele pe care doriți să le returnați – produsul, în punga sau cutia originală, trebuie pus în altă cutie astfel încât nici produsul, nici ambalajul să nu fie deteriorat. Dacă produsele alese pentru retur au fost însoțite de cadouri, trebuie returnate și acestea.
 • Vă rugăm să adăugați în colet o copie a facturii;
 • Trimiteți cu o firmă de curierat coletul cu produsele către averprint.md

Adresa: MD-2002, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Grădina Botanică nr. 9

Atenție! Cheltuielile pentru returul produselor sunt suportate de către cumpărător!î

Rambursarea contravalorii produsului returnat se va face în cel mult 7 zile lucrătoare de la recepția produsului, la sediul indicat al returului prin transfer bancar în contul IBAN specificat în Formularul de Retur, de asemenea, banii pot fi returnați în numerar. În cazul neachitării costului de retur, suma va fi decontată din contravaloarea produselor returnate.

Important:

Atât produsele returnate, cât și ambalajul lor trebuie să fie în aceeași stare, în care au fost livrate, fără urme de utilizare. Produsul returnat trebuie să conțină etichetele intacte.

Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru repararea acestuia (dacă este posibil) sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca second-hand.

 1. Produse defecte sau care prezintă deteriorări în momentul recepționării lor

SRL „Averprint” face tot posibilul ca produsele comandate să fie livrate fără defecte. În cazul în care primiți un produs defect, tot ce aveți de făcut este să contactați ne primele 72 de ore de la recepție, trimițându-ne o fotografie cu produsul la adresa de mail averprint.md și vom înlocui produsul. Și în acest caz vă rugam sa completați Formularul de Retur. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, sunt suportate de SRL „Averprint”. Pentru produsele ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin curier, vă recomandăm sa refuzați recepția lor.

 1. Produse livrate greșit

Dacă vi s-a livrat alt produs decât cel comandat, vă rugăm să semnalați cât mai curând acest lucru pentru a returna produsul și a fi înlocuit cu cel corect. Procedura de returnare începe prin completarea Formularului de Retur. Toate costurile de retur și transport al produsului corect vor fi suportate de SRL „Averprint”. Dacă produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificațiile din oferta noastră, puteți returna produsul pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii lui. Vă rugăm să completați pentru acest lucru Formularul de Retur. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, cumpărătorul va trebuie să achite diferența de preț, respectiv dacă valoarea este mai mică, veți primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de SRL „Averprint”.

Observații generale

Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare de ne vandabilitate duce la refuzarea returului.

Produse ce fac excepție de la exercitarea dreptului de retur:

– Produsele desigilate de consumator, a căror noua comercializare ar putea prezenta riscuri din motive de igiena sau de protecție a sănătății pentru alți consumatori.

Din motive de siguranță, produsele din categoria Frumusețe, nu se pot returna dacă sunt desigilate, folosite sau testate.

 

XIV.  Reclamaţii

Petiţiile/reclamaţiile clienţilor, pot fi prezentate personal, ori expediate prin poştă la adresa SRL „Averprint”, sau pe adresa electronică averprint01@gmail.com, ulterior acestea urmează a fi înregistrate în mod obligatoriu de către persoana responsabilă.

Petiţiile trebuiesc să fie semnate de autor, indicându-se numele, prenumele, domiciliul şi alte date pentru identificarea petiţionarului.

Petiţia în formă electronică trebuieşte să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, precum şi să conţină informaţii privind numele, prenumele, domiciliul, adresa electronică a petiţionarului şi alte date de contact.

Petiţiile care nu corespund cerinţelor stabilite mai sus se consideră anonime şi nu se examinează, cu excepţia petiţiilor ce conţin informaţii referitor la securitatea naţională sau ordinea publică, care se reemit spre examinarea organelor competente.

Petiţiile/reclamaţiile se examinează în termen de 14 zile calendaristice de la data înregistrării. În cazuri complexe termenul de examinare poate fi prelungit de către persoana autorizată cu cel mult 14 zile, fapt despre care este informat petiţionarul.

Rezultatul examinării obligatoriu se aduce la cunoştinţa petiţionarului pe suport de hârtie, iar la solicitarea acestuia – în formă electronică sau verbală.

 

XV. Litigii şi dispoziţii finale

Orice altă chestiune apărută în momentul cumpărării, achitării, sau livrării comenzii prin intermediul averprint.md şi care nu este reglementată de niciun articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă, în termen de treizeci zile lucrătoare de la data prezentării în scris a problemei. În cazul în care nu se reuşeşte o soluţionare amiabilă a litigiului, competenţa revine instanţelor naţionale de judecată. Continuarea utilizării acestui site presupune acordul implicit şi necondiţionat a acestor termeni și condiții.